සිසිර ගැන ලිපි

1. මාවතෙන් නැඟෙන දුක් අඳෝනා ගී පද වැලට ඇමිනු ඉංජිනේරු මහත්තයා (සිළුමිණ 2005/07/17)

2. නුඹැහෙට උළුවහු මදිද පැළේ (දිනමිණ 2000/08/29)

3. ගීයක උපත - නුඹේ සිරික්කියට (සිළුමිණ 2002/11/10)

4. කැන්ගරු දේසේ ගී දම් යාවේ (2006/10/01)

5. සිසිරගේ කුරුටු ගී (සන්නස පුවත් පතෙන්)

6. සිසිරගේ කුරුටු ගී (Island 2006/09/05)

7. සිසිරගේ කුරුටු ගී (සිළුමිණ රසඳුන 2009/01/29)

8. කපුගේ සමරුව (සඳකඩපහණ 2003/04/13)

9. ගී මංසල (දිනමිණ 2003/06/30)

10. ඉංජිනේරුවෙකුගේ නිර්මාණ ලෝකය (ලංකාදීප 2002/02/12)

11. හාද වෙන්න ආව තමයි ඉලන්දාරි නම් (ලක්බිම මාධ්‍ය කවුළුව 2001/06/18)

12. මලක සුවඳ - සිසිරගේ කුරුටු ගී

13. මා ගී ලියන රටාව දවසක වෙනස් වේවි (ජනතා 1999/08/27)

14. ගම් අවුලඤ්ඤං හබ පටලඤ්ඤං සඳකඩපහණ (ලංකා 2003/01/05)

15. ගීයක රිද්ම - හායි බායි (ලක්බිම 2003/10/12)

16. ජන ගීයේ රුව ආත්මය කොට ගත් ගේය කාව්‍ය රචකයා (පහන ඔක්තෝබර් 2006)

17. මෙල්බර්න් නුවර වාසී ශ්‍රී ලාංකිකයින් මන් මත් කළ හෙළ මියැසිය

18. හායි බායි ගීයෙන් ජනප්‍රියවූ රචකයා (සරසවිය 2002/03/14)

19. ජන ගී රසය ගීතයෙන් අපට පුදන අපේ රචකයා

20. සිසිර සරණිය - සිසිර දිසානායක ඇගැයුම -1 (සිහනද - අගෝස්තු 2015)

21. සිසිර සරණිය - සිසිර දිසානායක ඇගැයුම -2 (සිහනද - අගෝස්තු 2015)